Skip to main content
  1. Snippits/
  2. Blowfish Exemplars/

Blowfish Icons

🐡 Blowfish Icons 🐺
Example shortcode Example shortcode
{{< icon amazon > }} {{< icon apple > }}
{{< icon bars > }} {{< icon bell > }}
{{< icon blogger > }} {{< icon bomb > }}
{{< icon bug > }} {{< icon check > }}
{{< icon chevron-down > }} {{< icon circle-info > }}
{{< icon code > }} {{< icon codepen > }}
{{< icon comment > }} {{< icon dev > }}
{{< icon discord > }} {{< icon discourse > }}
{{< icon docker > }} {{< icon download > }}
{{< icon dribbble > }} {{< icon edit > }}
{{< icon email > }} {{< icon envelope > }}
{{< icon eye > }} {{< icon facebook > }}
{{< icon fire > }} {{< icon flickr > }}
{{< icon fork > }} {{< icon foursquare > }}
{{< icon ghost > }} {{< icon github > }}
{{< icon gitlab > }} {{< icon globe > }}
{{< icon goodreads > }} {{< icon google > }}
{{< icon graduation-cap > }} {{< icon hackernews > }}
{{< icon hashnode > }} {{< icon heart-empty > }}
{{< icon heart > }} {{< icon image > }}
{{< icon instagram > }} {{< icon keybase > }}
{{< icon kickstarter > }} {{< icon ko-fi > }}
{{< icon lastfm > }} {{< icon lightbulb > }}
{{< icon link > }} {{< icon linkedin > }}
{{< icon list > }} {{< icon location-dot > }}
{{< icon lock > }} {{< icon mastodon > }}
{{< icon medium > }} {{< icon microsoft > }}
{{< icon moon > }} {{< icon mug-hot > }}
{{< icon music > }} {{< icon orcid > }}
{{< icon patreon > }} {{< icon paypal > }}
{{< icon pencil > }} {{< icon pgpkey > }}
{{< icon phone > }} {{< icon pinterest > }}
{{< icon poo > }} {{< icon reddit > }}
{{< icon researchgate > }} {{< icon rss-square > }}
{{< icon rss > }} {{< icon scale-balanced > }}
{{< icon search > }} {{< icon shield > }}
{{< icon skull-crossbones > }} {{< icon slack > }}
{{< icon snapchat > }} {{< icon soundcloud > }}
{{< icon stack-overflow > }} {{< icon star > }}
{{< icon steam > }} {{< icon stripe > }}
{{< icon substack > }} {{< icon sun > }}
{{< icon tag > }} {{< icon telegram > }}
{{< icon tiktok > }} {{< icon triangle-exclamation > }}
{{< icon tumblr > }} {{< icon twitch > }}
{{< icon twitter > }} {{< icon wand-magic-sparkles > }}
{{< icon whatsapp > }} {{< icon xmark > }}
{{< icon youtube > }}

There are no articles to list here yet.